Publications

Selected publications

partners

 

 

partners

Full publication list [PDF]. Last update November 22, 2023.

Vinken, H., B. Broers & H. Mariën (2023). De arbeidsmarktpositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Een verkenning van bestaande cijfers en overzicht van witte vlekken. Tilburg: HTH Research.

Vinken, H. H. Mariën & R. Geukema (2023). Richtlijn starttarieven voor optredende auteurs en (spoken word) artiesten. Verkenning, rekenmodel en checklist voor literaire festivals, manifestaties en literatuureducatieve instellingen. Tilburg: HTH Research.

Geukema, R., R. Goudriaan, N. Blaker & H. Vinken (2023). Fair pay dichterbij. Meerkosten van Fair Pay in de culturele sector, 2022. Woerden: PPMC Economisch Advies.

Geukema, R., H. Vinken & R. Goudriaan (2023). Meerkosten van de invoering van Fair Pay in Tilburg. Een analyse voor meerjarig gesubsidieerde instellingen. Utrecht: SiRM.

Vinken, H. & H. Mariën (2023). Monitor Freelancers en Media 2023. Een onderzoek onder freelance (foto)journalisten, schrijvers en fotografen. Tilburg: HTH Resereach. [Download rapport en factsheet via de site van de NVJ]

Jong, S. de, H. Vinken, M. Goedhart & R. Brom (2023). Nulmjitting Kultuermonitor Fryslân. Eerste cijfers en inventarisatie informatiebehoeften. Tilburg/Amsterdam: Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants, Boekmanstichting. [Download]

Broers, et al. (2022). Waarde van Cultuur. De staat van de culturele sector in Noord-Brabant. [Download]

Broers, B.& H. Vinken (2022). Monitoren van cultuur. Weten wat er speelt in de regio. Boekman 130 ‘Lokaal Cultuurbeleid’, 34, 52-55. [Order]

Broers, B. et al. (2022). Cultuur in data. Cultuurmonitor Gelderland 2022. [Download volledige versie of publieksversie]

Broers, B., B. van Dalen, H. Vinken, R. Brom & M. Goedhart (2022). Cultuurmonitor Zeeland. Nulmeting. Amsterdam: Boekmanstichting. [Download]

Broers, B., S. de Jong, B. Koomen & H. Vinken (2022). De impact van corona op de Brabantse cultuursector. In J.J. Knol & A. Nuchelmans (Red.). De waarde van cultuur na corona. Congresbundel. Amsterdam: Boekman. [Download]

Broers, B., B. Koomen & H. Vinken (2022). Zuid-Hollandse erfgoedvrijwilligers in beeld. Een onderzoek naar het vrijwilligersbestand Erfgoed in Zuid-Holland. Tilburg: Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants. [Download]

Vinken, H. & I. Diepstraten (2022). Fair pay bij letterenorganisaties. Een onderzoek bij zestien organisaties voor literaire manifestaties en activiteiten. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. (2022). Fotografen en knelpunten in arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Een verkenning. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. & Wolters, L. (2021). Betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de culturele en creatieve sector. Een voorstel voor vervolgstappen 2021-2014. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. & Mariën H. (2021). Mediafreelancers Corona Monitor 2020. Een onderzoek onder (foto)journalisten, schrijvers en fotografen. Tilburg: HTH Research. [Download rapport en factsheet via de site van de NVJ]

Vinken, H., B. van Dalen & B. Broers (2021). Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector. Onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders. Tilburg: Het PON & Telos en Pyrrhula Research Consultants. [Download]

Vinken, H. & Mariën, H. (2021). De ACT Corona Monitor 2020. Een onderzoek voor de leden van ACT, acteursbelangen. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken H. L. Wolters (2020). Archeologen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in Nederland. Een onderzoek voor het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken H. & I. Diepstraten (2020). Ondersteuning van erfgoedvrijwilligers. Een onderzoek in de twaalf provincies. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. [Download]

Vinken H. m.m.v. C. Cartens, D. Schoon, S. Koeijvoets & C. Muyres (2020). Tariefafspraken voor freelance musici. Resultaten van een onderzoekstraject. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H., T. IJdens & H. Mariën (2020). Effecten van de Wet auteurscontractenrecht 2015-2019. Onderzoek ten behoeve van de evaluatie van effecten van de Wet auteurscontractenrecht op de positie van regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Tilburg: HTH Research. [Onder embargo]

Broers, B., B. van Dalen, H. Vinken, J. Harings, R. Brom & R. Smeets (2020). Waarde van cultuur. De staat van de culturele sector in Brabant 2020. Tilburg: Kunstloc Brabant, Pyrrhula Research Consultants, het PON, Boekmanstichting. [Download]

Vinken, H., T. IJdens & H. Mariën (2019). Podia en hun programmeringspraktijk. Onderzoek naar programmering van podia voor podiumkunsten in Nederland. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. (2019). Tarieven in de culturele en creatieve sector. Ruimte voor collectief onderhandelen. Tilburg: HTH Research. [Download].

Vinken, H. & H. Mariën (2019). Monitor Freelancers en Media 2018. Werk en inkomen van freelance journalisten, schrijvers en fotografen. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken H. & R. Brom (2019). De sociale dimensie van de culturele infrastructuur. Waarom kunstenaars vertrekken, blijven of terugkomen. In Boekman 119 ‘Ruimte voor cultuur in de stad’.

Vinken, H.& H. Mariën (2019). Beeldend kunstenaars in Nederland. In BKNL. Een collectieve selfie 4. Beeldende kunst in cijfers. (pp.29-49). Amsterdam: BKNL. [Download]

Vinken, H. T. IJdens, H. Mariën (2019). Data Atlas Podiumkunsten. Cijfers over aanbod en afname van podiumkunst. Tilburg: HTH Research. [Download]

Vinken, H. (2018). Honorariumrichtlijnen. Verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. Tilburg: HTH Research. [Download]

Several contributions in the 2018 publication Waarde van cultuur. De staat van de culturele sector in Noord-Brabant. Made with Bo Broers, Rogier Brom, Britte van Dalen, Jenneke Harings en Ruben Smeets.
– Brom, R. & H. Vinken. Pilot B5. Big data in de B5 – Cultuuraanbod (pp. 50-52).
– Vinken, H. & R. Brom. Pilot B5. Afname van cultuuraanbod in de B5 – Liefhebbers, bezoekers en beoordelaars (pp. 53-58).
– Vinken, H. & I. Diepstraten. Pilot B5. Culturele infrastructuur – waarom makers blijven (pp. 108-109).
– Vinken, H.. Pilot B5. Bezoeker, beoefenaar, ondersteuner – Overlappende rollen van de cultuurliefhebber (pp. 110-114).
– Brom, R. & H. Vinken. Pilot B5. Culturele crossovers – Hoe word je samen sterker? (pp. 115-119).
– Vinken, H. Pilot B5. De zin van het vergelijken – Over gemeentelijke cultuurbegrotingen (pp. 156-161).

Vinken, H. (2018). Beeldend kunstenaars in Nederland. Cijfers over werk en inkomen. In BKNL, Een collectieve selfie 3. Nog beter zicht op beeldende kunst (pp. 27-49). Amsterdam: BKNL. [Download]

Vinken, H. (2018). Monitor Freelancers en Media 2017. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. See the press release and link to the full report here.

Vinken, H. (2017). Inkomstenonderzoek onder kunstenaars. Een handreiking. Tilburg: HTH-Research. Download available at the Boekman Foundation.

Vinken, H. (2016). Monitor Freelancers en Media 2016. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. See the press release and link to the full report here.

Vinken, H. (2016). Beeldend kunstenaars in Nederland. Cijfers over werk en inkomen. In BKNL, Een collectieve selfie. Beter zicht op beeldende kunst (pp. 19-49). Amsterdam: BKNL. [Download]

Vinken, H., N. Jansen & J. Harings (2016). Culturele atlas brabant. Monitor professionele kunsten 2016. Tilburg: bkkc. [Ask for a copy by email]

Vinken, H. (2015). Beeldende kunst uit Nederland minder zichtbaar. Boekman 105 ‘Culturele koersen’, 27, 42-44.

Vinken, H. (2015). Monitor Freelancers en Media 2015. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants.

Vinken, H. (2015). Cultuur in Noord-Brabant. Een benchmark. Tilburg: Pyrrhula Research Consultants. [Download]

February 2015: Eight (co)authored publications in Zicht op Actieve Cultuurparticipatie 2014. The PDF of the complete publication can be found here. See publication list above for full reference:
-Vinken, H. & T. IJdens. Ontspanning en iets presteren. Motieven en ambities van amateurkunstbeoefenaars (pp. 14-18). [PDF]
-Vinken, H. & T. IJdens. Kunstzinnig bezig zijn: hoe vaak en hoe lang? Patronen in de tijdbesteding van amateurkunstbeoefenaars (pp. 26-29). [PDF]
-Vinken, H. & T. IJdens. De slag om de vrije tijd. Cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding (pp. 44-48). [PDF]
-Vinken, H. Samen actief of liever alleen? Kunstbeoefening in de vrije tijd: solo of in groepsverband (pp. 56-68). [PDF]
-Vinken, H. & T. IJdens. Hoog opgeleid, laag inkomen. De situatie van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders (pp. 102-109). [PDF]
-Vinken, H. & T. IJdens. Meer klanten gezocht. De markt voor kunstdocenten en artistiek begeleiders in de amateurkunst (pp. 110-115). [PDF]
-Marinelli, C. & H. Vinken. Ondernemende kunstdocenten. Nieuwe initiatieven en collectieven van zelfstandige kunstdocenten (pp. 116-123). [PDF]
-Vinken, H. Competenties gewenst en vereist. Wensen van beoefenaars en van docenten en artistiek begeleiders in de buitenschoolse kunsteducatie en de amateurkunst (pp. 124-131). [PDF]

Vinken, H. (2014). Political socialization and values. In M. Sasaki, J.A. Goldstone, E. Zimmermann & S.K. Sanderson (Eds.), Concise Encyclopedia of Comparative Sociology (pp. 352-359). Leiden/Boston: Brill.

Vinken, H. (2014). Geert Hofstede. In M. Sasaki, J.A. Goldstone, E. Zimmermann & S.K. Sanderson (Eds.), Concise Encyclopedia of Comparative Sociology (p. 635). Leiden/Boston: Brill.

Heimans, H. & H. Vinken (2014). Kunstdeelname jongeren onder de loep. Boekman 99 ‘Creatief en ondernemend. Jonge makers en doeners in cultuur’, 26, 82-85. [PDF]

Boelhouwer, J., A. van den Broek, K. van Eijck, C. Smithuijsen, H. Vinken & L. van Woersem (2013). Cultuurindex Nederland. Kerngegevens over de culturele sector 2005-2011. Boekman ‘De Staat van Cultuur’, 97, 8-19. [PDF]

Smithuijsen, C & H. Vinken. De wisselkoers van het aandeel cultuur (2013). De concurrentiekracht van de culturele sector in Nederland 2005-2011. Boekman ‘De Staat van Cultuur’, 97, 148-152.

Vinken H. & A. van den Broek (2012). Buitenschoolse muziekeducatie voor kinderen en jongeren: deelname en drempels. In T. IJdens, M. van Hoorn, A. van den Broek & C. van Rensen (Red.), Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2012. Doelen, middelen en effecten (pp. 21-35). Utrecht: Fonds voor Cultuurparticipatie.

Vinken, H. & T. IJdens (2012). Muziekeducatie en sociale drempels. Indicaties na heranalyse van landelijke gegevens. Tilburg: Pyrrhula, Social Research Network.

Vinken H. (2012). Heranalyse onderzoeksdata monitoring Regeling Cultuurparticipatie 2009-2011 voor Provincies en Gemeenten. Tilburg: Pyrrhula, Social Research Network.

Vinken, H. (2012). Sociale Activering in Nederland. Conclusies en aanbevelingen uit een recent onderzoek. Tilburg: Pyrrhula, Social Research Network. [PDF]

Vinken, H. & P. Ester (2011). Social activation policy in the Netherlands. Practices, problems and promises. Tilburg: Pyrrhula, Social Research Network. [PDF]

Ester, P. & H. Vinken (2010). Measuring attitudes towards controversial issues in internet surveys. Order effects of open and closed questioning. In M. Das, P. Ester & L. Kaczmirek (Eds.), Social research and the internet. Advances in applied methods and new research perspectives (pp. 245-268). New York, London: Routledge Taylor & Francis Group. [Publisher]

Ester, P., I. Diepstraten & H. Vinken (2010). Generatiebesef in Nederland [Generational consciousness in the Netherlands]. In C. Bode & L. Consoli (Red.), Oud & jong. Verschillende generaties in Nederland (pp. 12-31). [Old & young. Different generations in the Netherlands.] Nijmegen: Valkhof Pers (Annalen van het Thijmgenootschap, Vol. 98.1). [Publisher]

Vinken, H., Y. Nishimura, B. White & M. Deguchi (Eds.) (2010). Civic engagement in contemporary Japan. Established and emerging repertoires. New York: Springer.[Amazon]

Hofstede, G., A.V. Garibaldi de Hilal, S. Malvezzi, B. Tanure & H. Vinken (2010). Comparing regional cultures within a country. Lessons from Brazil. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41, 3, 336-352. [Publisher]

Vinken, H. & I. Diepstraten (2010). Buy Nothing Day in Japan. Individualizing life courses and forms of engagement. YOUNG, Nordic Journal of Youth Research, 18, 1, 55-75. [PDF]

Vinken, H. (2009). Verkenning jeugddata. Raadpleging van jeugdonderzoekers met betrekking tot hun datawensen. [Outlook youth data. Consultation of youth researchers as regards their data needs.] Den Haag: DANS, Data Archiving and Networked Services (DANS Studies in Digital Archiving 3). [PDF]

Ester, P., H. Vinken & I. Diepstraten (2008). Mijn generatie, tien jaar later. Generatiebesef, jeugdervaringen en levenslopen in Nederland. [My generation, ten years later. Generational consciousness, youth experiences, and life courses in the Netherlands.] Amsterdam: Rozenberg. [Publisher]

Vinken, H. (2007). Happiness in the Netherlands and Japan since the 1980s. Trends from a generational perspective. In J. Stam & R. Veenhoven (Eds.), Quality of life & happiness of people in Japan and the Netherlands. Amsterdam: KIT Publishers. [Publisher]

Vinken, H. (2007). Family and traditional values in East Asia. Exploring five comparative values surveys in East Asia. Working paper. Mannheim: ZUMA/ECCS, European Centre for Comparative Surveys. [PDF]

Vinken, H. (2007). Changing life courses, citizenship, and new media. The impact of the reflexive biographization of the life course on young people’s democratic engagement. In P. Dahlgren (Ed.), Young citizens and new media. Learning for democratic participation (pp. 41-57). New York/London: Routledge. [Amazon]

Vinken, H. (2007). Work and traditional values in East Asia. Exploring five comparative values surveys in East Asia. Working paper. Mannheim: ZUMA/ECCS, European Centre for Comparative Surveys. [PDF]

Vinken, H. (2007). Politics and traditional values in East Asia. Exploring five comparative values surveys in East Asia. Working paper. Mannheim: ZUMA/ECCS, European Centre for Comparative Surveys. [PDF]

Vinken, H. (2007). New life course dynamics? Career orientations, work values and future perceptions of Dutch youth. Young, Nordic Journal of Youth Research, 15, 1, 9-30. [Publisher]

Vinken, H. (2007). Religion and traditional values in East Asia. Exploring five comparative values surveys in East Asia. Working paper. Nishinomiya, Hyogo: School of Sociology, Kwansei Gakuin University. [PDF]

Vinken, H. & P. Dekker (2007). Waarden en vertrouwen in Europa vergeleken [Comparing values and trust in Europe]. In A.E. Bronner et al. (Eds.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek 2007 MarktOnderzoekAssociatie (pp 305-321). [Trends in market research. Yearbook 2007 MarketResearchAssociation.] Haarlem: SpaarenHout. [Publisher]

Two chapters in P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Red.) (2006). Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie [Dynamics and life course. The labour market in transitions]. Assen: Van Gorcum: One on Work values in Europe (with P. Ester & A. Román), and one on Dynamics in the life course: Work values, future perceptions, and career orientations of young people (with P. Ester & H. van Poppel). [Publisher]

Vinken, H. (2006). East Asian Values Surveys. Making a case for East Asian-origin values survey concepts. Mannheim: ZUMA (ZUMA Arbeitsbericht 2006/05). [Publisher]

With Dekker et al. (2006). Divers Europa. Europese Verkenningen 4 [Diverse Europe. European Outlook 4]. Den Haag: Sdu/Ministerie van Buitenlandse Zaken. [Publisher] [Also available in English]

Four chapters in P. Ester, M. Braun & P. Mohler (Eds.) (2006), Globalization, value change, and generations. A cross-national and intergenerational perspective. Leiden & Boston: Brill (Series: European Values Studies, Vol. 10.). [Amazon]

Diepstraten, I., M. du Bois-Reymond & H. Vinken (2006). Trendsetting learning biographies. Concepts of navigating through late modern life and learning. Journal of Youth Studies, 9, 2, 175-193. [Publisher]

Vinken, H (2005). Western bias in the sociology of religion. Universalist discourses in sociology and particularist indicators in four key surveys. Working paper for School of Sociology, Kwansei Gakuin University, Nishinomiya, Hyogo, Japan [PDF].

Vinken, H. (2005). Young people’s civic engagement. The need for new perspectives. In H. Helve & G. Holm (Eds.), Contemporary youth research. Local expressions and global connections (pp. 147-157). Aldershot: Ashgate. [Amazon]

Vinken, H. (2004). Changing life courses of young generations across cultures. The desire for change and challenge in Western and Asian societies. Kwansei Gakuin University School of Sociology Journal, 97, 8, 119-139. [PDF]

Vinken, H., J. Soeters & P. Ester (Eds.) (2004). Comparing cultures. Dimensions of culture in a comparative perspective. Leiden & Boston: Brill (Series: International Studies in Sociology and Social Anthropology, Vol. 93). [Amazon]

Vinken, H. (2004). Civic socialization in late modernity. Perspectives on young people’s alleged withdrawal from civil society. In D. Hoffmann & H. Merkens (Hrsg.), Jugendsoziologische Sozialisationstheorie. Impulse für die Jugendforschung (pp. 253-267). Weinheim und München: Juventa Verlag. [Amazon]

Ester, P. & H. Vinken (2003). Debating civil society. On the fear for civic decline and hope for the Internet alternative. International Sociology, 18, 4, 659-680. [PDF]

Ester, P., H. Vinken, S. Simoẽs, & M. Aoyagi-Usui (Eds.) (2003). Culture and sustainability. A cross-national study of cultural diversity and environmental priorities among mass publics and decision makers. Amsterdam: Dutch University Press. [Amazon]

Ester, P., H. Vinken & I. Diepstraten (2002). Reminiscences of an extreme century. Intergenerational differences in time heuristics: Dutch people’s collective memories of the 20th century. Time & Society, 11, 1, 39-66. [PDF]

Diepstraten, I., P. Ester & H. Vinken (1999). Talkin’ ‘bout my generation. Ego and alter images of generations in the Netherlands. Netherlands’ Journal of Social Sciences, 35, 2, 91-109. [PDF]

Vinken, H. (1999). Youth centrism and conservatism. The political value of resisting the adult world. ZSE, Zeitschrift fur Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 19, 4, 405-420. [PDF].